Analyst coverage

Company
Analyst
1.
ATON
Kornilov Alexander  
2.
BCS
Goncharov Igor
3.
VTB Capital
Sklyar Vladimir
Makarov Alexey
4.
Gazprombank
Taits Matvey
5.
Raiffeisen Bank
Kornachev Fedor
6.
Renaissance Capital
Tikhonova Anastasia
7.
Sberbank
Vasiliev Igor
8.
Morgan Stanley
Kuzmin Igor
Volochkovich Tatiana